ما تیم متخصص آوان در کلینیک دندانپزشکی آوان هستیم
متخصصان آوان
متخصص ارتودنسی ( ارتودنتست)
فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران تخصص درمان ریشه از دانشگاه علوم پزشکی همدان
خانم دکتر گلسا صالحی مهر
فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آقای دکتر سعید علیخانی
فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر فرناز علیخانی
متخصص درمان ریشه ( اندودنتسیت)
فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تخصص ارتودنسی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آقای دکتر فرزاد یحیی پور